Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2013

pesymisitc
Gdybym mógł być jak duch,
Mieszkałbym w twojej kieszeni
Od jesieni do jesieni.
Gdybym mógł zostać tu,
Zasnąć w lesie Twoich źrenic,
I niczego bym nie zmienił już.
Gdybym mógł, gdybym mógł…
— Strachy na Lachy
Reposted fromIriss Iriss
pesymisitc
Bo chodzi o to, by od siebie
nie upaść za daleko,
(...)
Chodzi o to,
By pierwsze chciało słuchać,
Co mu to drugie
powiedzieć chce do ucha.
— Strachy na Lachy
Reposted fromIriss Iriss
pesymisitc
Chcesz więcej,
Chcesz więcej niż dziś mogę tobie dać.
Pieprzone więcej,
Powiem więcej – więcej nie mam.
— Pidżama Porno
Reposted fromIriss Iriss
pesymisitc
Coś, co mogło znaczyć coś,
Raczej już nie znaczy nic.
— Pidżama Porno
Reposted fromIriss Iriss
pesymisitc
9205 1ddf
Reposted fromIriss Iriss
pesymisitc
9270 b7dc
Reposted fromIriss Iriss
pesymisitc
8561 7d96
Reposted fromIriss Iriss
pesymisitc
  Więc spokojnie patrzy w przyszłość. Aż do rana, kiedy otwiera oczy: czas stoi, jest w tym samym miejscu, w którym był wczoraj i w którym był tydzień temu, są te same blizny, te same lęki (...)
— Wojciech Tochman
Reposted fromIriss Iriss
pesymisitc
A mogliśmy, mała, razem łąką iść
Świt witać po kolana w rosie
— Stare Dobre Małżeństwo, Blues dla małej
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam viaIriss Iriss
pesymisitc
1567 c0a6
Grown Ups 2 :D
Reposted fromIriss Iriss

October 29 2013

pesymisitc
Kiedy przyjaciel nie chcę Cię znać, czy kiedykolwiek był Twoim przyjacielem?
— Barbara Rosiek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapouler pouler
pesymisitc
październikowe i ostre powietrze
lepiej by smakowało w innym mieście, nie tu.
wsiąść do nocnego, pustego tramwaju,
drzemać tuż przy swym barwnym odbiciu
w zawilgoconej szybie - jechać, drzemać.
— Świetlicki
Reposted fromdnienie dnienie viapouler pouler
pesymisitc
Mądry człowiek nie czeka na okazje, sam je stwarza.
— Francis Bacon
Reposted fromwetryagain wetryagain viapouler pouler
pesymisitc
2705 edb9
Reposted fromkonwalia konwalia viailoveyou iloveyou
pesymisitc
3827 2675
Reposted fromretaliate retaliate viailoveyou iloveyou
pesymisitc
Życie obdarza każdego z nas rzadkimi chwilami czystego szczęścia. Czasami trwa ono kilka dni, lub kilka tygodni, czasami kilka lat. Zależy co jest nam pisane. Pamięć o tych chwilach nie opuszcza nas nigdy, przeistaczając się w krainę wspomnień, do której daremnie usiłujemy przez cale życie powrócić.
— "Marina" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromxwhateverx xwhateverx viailoveyou iloveyou
pesymisitc
4205 9223
Reposted frommy-wish my-wish viailoveyou iloveyou
pesymisitc
8815 eade
nice :P
Reposted fromIriss Iriss
pesymisitc
1896 376f 500
Reposted frompolkolor polkolor viaIriss Iriss
pesymisitc
Coś, co mogło znaczyć coś,
Raczej już nie znaczy nic.
— Pidżama Porno
Reposted fromIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl