Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2013

pesymisitc
pesymisitc
1163 766a
Reposted from21gramow 21gramow vialovio lovio
pesymisitc
5598 a3a8 500
chyba straciłam większość z nich...
Reposted fromshrew shrew vialovio lovio
pesymisitc
4555 f27b
Reposted fromohshit ohshit vialovio lovio
pesymisitc
7219 251a
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna vialovio lovio
pesymisitc
1691 1ee3
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialovio lovio
pesymisitc
Czasem jest za późno na przeprosiny.
— tak
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie vialovio lovio
pesymisitc
na pewno będzie spoko, raz się żyje.
Reposted fromgdybam gdybam vialovio lovio
Reposted fromweheartit weheartit vialovio lovio
pesymisitc
Znali się z sobą niedługo, lecz wiele
— Mickiewicz
Reposted fromniewiastqa niewiastqa vialovio lovio
pesymisitc
5211 923e
Reposted fromlooovers looovers vialovio lovio

October 31 2013

pesymisitc
Bądź z siebie dumna, dumna z tego jak sobie radzisz, zobacz ile w Tobie jest dobra, ile pomagasz innym, jak troszczysz się o to żeby Twoje życie było lepsze, żebyś sama mogła kiedyś zapewnić lepsze życie rodzinie którą założysz
— Marek
Reposted frommisne misne viaxoxou xoxou
1060 cc4d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viailoveyou iloveyou
pesymisitc
1215 dfef
Reposted frompesy pesy viailoveyou iloveyou
pesymisitc

Chwytam strzykawkę, wbijam igłe w żyłe. Wstrzykuje sobie amfetamine, a w głowie Twoje imie i myśl, że naprawde w tym momencie Cie potrzebuję.Przechodzą mi ciarki, siadam na ziemię opierając się o ściane. Sięgam do kieszeni po zapalniczke i odpalam papierosa. Z Tobą moje życie wyglądałoby inaczej. Nie siedziałbym teraz z fajkami i pustą już strzykawką, a byłbym z Tobą, przy Tobie. Uwierz, moje życie bez Ciebie nie ma sensu. Zabierasz moje marzenia i nadzieje, które i tak z dnia nadzień są coraz mniejsze. Zaczynam wątpić w to, że w ogóle kiedyś Cie jeszcze zobacze, że zobacze te usta i uśmiech, który tyle dla mnie znaczył, że zobacze kogoś na kim opierało się moje życie. Widziałem jak płaczesz, więc chodz, usiądź obok mnie i wypłacz się na moim ramieniu.Chwyce Cie za ręke, i uciekniemy gdzieś, gdzie będziemy mogli być razem. Ale to jest nierealne. Żyłem dla Ciebie, tylko i wyłącznie dla Ciebie. Nie wiem dlaczego ciągle oddycham, skoro nie czuje już Twojego zapachu.

— nie wiem skąd, z czego to, ale tak bardzo uwielbiam!
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viailoveyou iloveyou
pesymisitc
-Pamiętam czasy kiedy o miłości nie było mowy.
-To były głupie czasy
-Masz rację, to były głupie czasy
Reposted fromLast-minute Last-minute viailoveyou iloveyou
pesymisitc
marzę o twoich piersiach pod moją głową
i spokojnym rytmie Twojego bijącego serca
— Piotr Tokarz
pesymisitc
Co się dzieje z miłością, gdy zapomina o Tobie ktoś, kogo kochałaś?
— nonamegirl
Reposted fromnonamegirl nonamegirl viailoveyou iloveyou
pesymisitc
2943 ed5b
Reposted fromadriannak adriannak viailoveyou iloveyou
pesymisitc

Chuj z miłością... (?)


Nie, chuj z osobą, która sprawiła, że tak pomyślałaś.

Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl